Kamusta diyan; Ako naman

Lou Alcalá

Developer ng web at mobile apps

Python, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Swift, Java Android


Makipag-ugnayan:


Kasalukuyang nagtatrabaho sa: