ਨਮਸਤੇ; ਮੈਂ ਹਾਂ

Lou Alcalá

ਵੈਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਡਿਵੈਲਪਰ

Python, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Swift, Java Android


ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ:


ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: