Ola aí; Estou

Lou Alcalá

Desenvolvedor de aplicacións web e móbiles

Python, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Swift, Java Android


Manterse en contacto:


Actualmente traballando en: